Nederlands

--

Imprimatur:…

Monseigneur Allen H. Vigneron
Aartsbisschop van Detroit
2017

Pater Solanus Casey, Kapucijn, werd geboren op 25 november 1870 op een boerderij in Wisconsin. Zijn ouders, van Ierse immigranten afkomst, noemde hem Bernard. Hij was het zesde kind van een gezin van tien zonen en zes dochters. Na het verlaten van de ouderlijk boerderij, werkte hij in Wisconsin en Minnesota als houthakker, een verzorgende in een ziekenhuis, een trambestuurder en als een gevangenis cipier.

Als eenentwintigjarige begon Bernard de diocesane priester studies aan St. Francis High School Seminary te Milwaukee. Vijf jaar later koos hij om in te treden bij een religieuze orde. Zijn investituur in de orde van de Kapucijnen was in 1897 te Detroit en zo kreeg hij zijn religieuzennaam: Solanus.

Na zijn priesterwijding in 1904 werkte pater Solanus twintig jaar in New York, Harlem en Yonkers. In 1924 werd hij gestuurd naar het St. Bonaventure Monastery te Detroit waar hij twintig jaar zou leven en werken. In 1945 keerde hij terug naar New York voor een jaar. In 1946 werd hij gestuurd naar Huntington, Indiana tot in 1956 waar hij vervolgens terug benoemd werd in St. Bonaventure.

Pater Solanus zette zijn leven in teken van de mensen. Bij het portier ontmoette hij duizenden mensen van allerlei slag en soort. In tijden van nood en verdriet, zocht men zijn gebed en raad. Velen schreven de gunsten die ze verkregen hadden toe aan zijn gebed. Voortdurend toonde hij zijn liefde voor God, door al Gods mensen lief te hebben. Hij was altijd bereid naar iemand te luisteren, dag en nacht. Als wederdienst vroeg hij de mensen van de missies te houden en ook te steunen.

Tijdens zijn laatste ziekte merkte hij op: “Ik offer mijn ziekte op dat allen één mogen zijn. Mocht ik maar de bekering van de wereld kunnen zien.” Zijn laatste bewuste daad was zich recht te zetten in bed, zeggende met met luide stem: “Ik geef mijn ziel aan Jezus Christus.” Hij stierf te Detroit op 31 juli 1957, hij werd 86 jaar en werd begraven in St. Bonaventure Monastery.

--

Wil graag enige persoonlijke kennis van - of gunsten verleend door voorspraak van Pater Solanus melden aan: Vice-Postulator, Pater Edward Foley, Kapucijn

Gebed voor de heiligverklaring van de gezegende solanus casey

Mijn God, Ik aanbid U en ik geef mezelf aan U. Moge ik worden tot de mens dat U voor ogen hebt en moge Uw wil geschieden door mijn leven.

Ik dank U voor de gaven die je pater Solanus hebt gegeven. Als het Uw wil is, zegen ons met de heiligverklaring van pater Solanus, zodat anderen zijn liefde voor de armen en noodlijdenden in onze wereld, kan nadoen en doorgeven.

Net zoals hij Uw verheven plannen met vreugde aannam, vraag ik U, volgens Uw wil mijn gebed om … (je gebedsintentie) te horen door Jezus Christus onze Heer. Amen

“Gezegend zij God in al Zijn plannen”

--

Imprimatur:

Monseigneur Allen H. Vigneron
Aartsbisschop van Detroit
2017